شرایط بهداشتی اتاقهای عمل

شرایط بهداشتی اتاقهای عمل

دسته بندی:

قیمت: 1000 تومان

تعداد نمایش: 41 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 آوریل 2020

به روز رسانی در: 30 آوریل 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید

ستورالعمل های اتاق عمل و اقدامات بعد از عمل جهت بیمار و وسایل و تجهیزات اتاق مربوطه

 

۱-    پس از کنترل وضعیت بیمار و بالا بردن نرده کنار برانکارد و نقل‌وانتقال وی به ریکاوری توسط بیهوشی، جراح و اسکراب و سیرکولار انجام‌شده و بیمار با گزارش کامل تحویل مسئول ریکاوری می‌شود.

۲-    نمونه‌های پاتولوژی کنترل نمایی و پس از اطمینان از کامل بودن و صحیح بودن برچسب مشخصات و برگه مخصوص توسط پرستار اسکراب یا سیرکولار، در دفتر مخصوص پاتولوژی ثبت‌شده و تحویل بیمار بر اتاق عمل می‌شود.

۳-    گزارش صحیح عمل مکتوب و کامل شده و تحویل مسئول ریکاوری می‌شود.

۴-    وسایل جراحی به نحو صحیح توسط اسکراب جمع‌آوری‌شده و بر شستشو و ضدعفونی آن کمک و نظارت می‌شود.

۵-    به مسئول اتاق عمل در مورد آمادگی اتاق جهت شستشو اطلاع داده‌شده و بر شستشو و نظافت آن نظارت می‌شود.

۶-    در صورت بروز هر نوع مشکل یا مسئله غیرعادی بلافاصله به مسئول اتاق عمل اطلاع داده می‌شود.

۷-    وضعیت بیمار هنگام ورود به ریکاوری با ذکر ساعت ورود توسط پرستار ریکاوری ثبت می‌شود.

۸-    راه‌های هوایی ازنظر باز بودن کنترل‌شده و در صورت لزوم ساکشن می‌شود.

۹-    در صورت عدم وجود صدمه گردنی، سر بیمار به ۱‌طرف چرخانده شده تا خروج ترشحات و تنفس آسان‌تر شده.

۱۰-    دستگاه پالس اکسی متری به بیمار وصل می‌شود.

۱۱-    علائم حیاتی بیمار هر ۱۵ دقیقه گرفته و ثبت‌شده و به اطلاع پزشک جراح و بیهوشی رسانده می‌شود. هر نوع تغییر در هوشیاری و علائم حیاتی بلافاصله به اتاق بیهوشی رسانده می‌شود.

۱۲-    کنترل دقیق اتصالات بیمار (درن، همووگ، چست تیوپ) مرتباً انجام‌شده و اتصالات به نحو صحیح ثابت می‌شود.

۱۳-    محل صفحه کوتر ازنظر بروز سوختگی، قرمزی، تاول کنترل می‌شود.

۱۴-    در صورت هوشیاری، ثابت شدن علائم حیاتی و مساعد بودن وضعیت بیمار پس از ثبت اجازه خروج و اعزام به بخش جهت انتقال اطلاع داده می‌شود.

۱۵-    وضعیت بیمار هنگام انتقال به بخش به‌طور کامل با ذکر اقداماتی که انجام‌شده و اقداماتی که نیاز به پیگیری دارد به‌طور مکتوب در پرونده ثبت می‌شود.

۱۶-    گزارش تلفنی وضعیت بیمار به اطلاع پرستار مسئول بخش رسانده می‌شود.

۱۷-    بیمار حضوری با گزارش موارد بند ۱۴ تحویل کارکنان بخش می‌شود.

۱۸-    -پس از کنترل وضعیت بیمار و بالا بردن نرده کنار برانکارد و نقل‌وانتقال وی به ریکاوری توسط بیهوشی، جراح و اسکراب و سیرکولار انجام‌شده و بیمار با گزارش کامل تحویل مسئول ریکاوری می‌شود.

۲-اقدامات بعد از عمل جهت بیمار و وسایل و تجهیزات اتاق مربوطه

 

۱-نمونه‌های پاتولوژی کنترل نمایی و پس از اطمینان از کامل بودن و صحیح بودن برچسب مشخصات و برگه مخصوص توسط پرستار اسکراب یا سیرکولار، در دفتر مخصوص پاتولوژی ثبت‌شده و تحویل بیمار بر اتاق عمل می‌شود.

۲-گزارش صحیح عمل مکتوب و کامل شده و تحویل مسئول ریکاوری می‌شود.

۳-وسایل جراحی به نحو صحیح توسط اسکراب جمع‌آوری‌شده و بر شستشو و ضدعفونی آن کمک و نظارت می‌شود.

۴-به مسئول اتاق عمل در مورد آمادگی اتاق جهت شستشو اطلاع داده‌شده و بر شستشو و نظافت آن نظارت می‌شود.

۵-در صورت بروز هر نوع مشکل یا مسئله غیرعادی بلافاصله به مسئول اتاق عمل اطلاع داده می‌شود.

۶-وضعیت بیمار هنگام ورود به ریکاوری با ذکر ساعت ورود توسط پرستار ریکاوری ثبت می‌شود.

۷-راه‌های هوایی ازنظر باز بودن کنترل‌شده و در صورت لزوم ساکشن می‌شود.

۸-در صورت عدم وجود صدمه گردنی، سر بیمار به ۱‌طرف چرخانده شده تا خروج ترشحات و تنفس آسان‌تر شده.

۹-دستگاه پالس اکسی متری به بیمار وصل می‌شود.

۱۰-علائم حیاتی بیمار هر ۱۵ دقیقه گرفته و ثبت‌شده و به اطلاع پزشک جراح و بیهوشی رسانده می‌شود. هر نوع تغییر در هوشیاری و علائم حیاتی بلافاصله به اتاق بیهوشی رسانده می‌شود.

۱۱-کنترل دقیق اتصالات بیمار (درن، همووگ، چست تیوپ) مرتباً انجام‌شده و اتصالات به نحو صحیح ثابت می‌شود.

۱۲-محل صفحه کوتر ازنظر بروز سوختگی، قرمزی، تاول کنترل می‌شود.

۱۳-در صورت هوشیاری، ثابت شدن علائم حیاتی و مساعد بودن وضعیت بیمار پس از ثبت اجازه خروج و اعزام به بخش جهت انتقال اطلاع داده می‌شود.

۱۴-وضعیت بیمار هنگام انتقال به بخش به‌طور کامل با ذکر اقداماتی که انجام‌شده و اقداماتی که نیاز به پیگیری دارد به‌طور مکتوب در پرونده ثبت می‌شود.

۱۵-گزارش تلفنی وضعیت بیمار به اطلاع پرستار مسئول بخش رسانده می‌شود.

۱۶-بیمار حضوری با گزارش موارد بند ۱۴ تحویل کارکنان بخش می‌شود.

۳- اقدامات پرستاری حین عمل

۱-کلیه نیازهای جراح را جهت جلوگیری از اتلاف وقت پیش‌بینی‌شده و آماده می‌گردد.

۲- بیمار مرتباً ازنظر ایمنی و حمایت فیزیکی توسط کارکنان سیار و اسکراب کنترل می‌شود.

۳- گازهای مصرف‌شده لنگازها… به نحوه مناسب جهت شمارش قرار می‌گیرد. شمارش هم‌زمان توسط فرد اسکراب و سیار و جراح انجام می‌شود.

۴- با کمک پرستار سیار نمونه پاتولوژی کاملاً ازنظر مشخصات و برچسب کنترل گشته و داخل ظرف مخصوص قرار داده می‌شود.

۵- در صورت نیاز به جابه‌جایی کاملاً تکنیک صحیح رعایت شود.

۶- از تماس با قسمت‌های غیر استریل پایین‌تر از کمر گان و قسمت‌های غیر از سطح ترالی پرهیز می‌شود.

۷- سوزن‌ها وسایل تیز پس از مصرف در رسیور از جراح تحویل گرفته می‌شود.

۸- کلیه سوزن‌ها و وسایل بسیار بسیار ظریف پس از تحویل ازنظر سالم بودن چک می‌شود.

۹- کلیه سوزن‌ها و وسایل تیز مصرف‌شده در رسیور دارای گاز گذاشته می‌شود.

۱۰- سیم کوتر و بای پولار، لوله ساکشن حین عمل در جای مناسب به‌نحوی‌که تاخوردگی پیدا نکند ثابت می‌شود.

۱۱- در اعمال عفونی مقررات عفونی رعایت می‌گردد (استفاده از رو کفشی، شان ۱‌بار مصرف  در تبصره و …).

۱۲- کلیه وسایل مصرفی حین عمل توسط فرد سیار به روش استریل برای اسکراب باز می‌شود.

۱۳- میزان خونریزی برآورده شده و گازهای آغشته به خون بر اساس ضوابط جمع‌آوری می‌شود.

۱۴- وسایل جراحی، گازها، لنگازها و سوزن‌های جراحی در ۳ مرحله شمارش می‌شود (حین عمل، قبل از بستن لایه زیر جلد، قبل از دوختن جلد)

۱۵- مقدار مایعات مصرف‌شده توسط تکنسین بیهوشی محاسبه  و به اطلاع بیهوشی و جراح رسانده می‌شود.

۱۶- کنترل جذب و دفع بیمار (out put, Intake) توسط بیهوشی و فرد انجام‌شده و در فرم مخصوص جذب و دفع ثبت می‌شود.

۱۷- پانسمان با کمک جراح انجام می‌گیرد.

۱۸- کلیه وسایل و پارچه‌های آلوده از بیمار دور شده و با پوشش کافی آماده اعزام به اتاق ریکاوری می‌شود.

۱۹ – کلیه اقدامات انجام‌شده، مشاهدات پرستار، میزان تقریبی خونریزی بیمار، تاریخ شروع و خاتمه عمل، نتیجه شمارش گازها و وسایل، محل قرار دادن صفحه کوتر، وضعیت بیمار حین خروج از اتاق عمل توسط فرد اسکراب در پرونده در فرم گزارش پرستاری حین عمل ثبت می‌شود.

تبصره:
۱- جهت جلوگیری از انتقال عفونت و حفظ آرامش در اتاق عمل بایستی از حرف زدن زیاد و رفت‌وآمد بی‌مورد اجتناب شود.
۲- کلیه سوزن‌ها و وسایل تیز و برنده داخل رسیور حمل شده و با استفاده از پنس داخل safety box انداخته می‌شود.
۳- رعایت احتیاطات همه‌جانبه (زدن ماسک، عینک محافظ، گان) جهت کلیه کسانی که در محیط عمل مشغول به کار هستند اعم از جراحان و کارکنان اسکراب الزامی است.

۵-۴- اقدامات پس از عمل

 

۵-۱- کلیه نیازهای جراح را جهت جلوگیری از اتلاف وقت پیش‌بینی‌شده و آماده می‌گردد.

۵-۲- بیمار مرتباً ازنظر ایمنی و حمایت فیزیکی توسط کارکنان سیار و اسکراب کنترل می‌شود.

۵-۳- گازهای مصرف‌شده لنگازها… به نحوه مناسب جهت شمارش قرار می‌گیرد. شمارش هم‌زمان توسط فرد اسکراب و سیار و جراح انجام می‌شود.

۵-۴- با کمک پرستار سیار نمونه پاتولوژی کاملاً ازنظر مشخصات و برچسب کنترل گشته و داخل ظرف مخصوص قرار داده می‌شود.

۵-۵- در صورت نیاز به جابه‌جایی کاملاً تکنیک صحیح رعایت شود.

۵-۶- از تماس با قسمت‌های غیر استریل پایین‌تر از کمر گان و قسمت‌های غیر از سطح ترالی پرهیز می‌شود.

۵-۷- سوزن‌ها وسایل تیز پس از مصرف در رسیور از جراح تحویل گرفته می‌شود.

۵-۸- کلیه سوزن‌ها و وسایل بسیار بسیار ظریف پس از تحویل ازنظر سالم بودن چک می‌شود.

۵-۹- کلیه سوزن‌ها و وسایل تیز مصرف‌شده در رسیور دارای گاز گذاشته می‌شود.

۵-۱۰- سیم کوتر و بای پولار، لوله ساکشن حین عمل در جای مناسب به‌نحوی‌که تاخوردگی پیدا نکند ثابت می‌شود.

۵-۱۱- در اعمال عفونی مقررات عفونی رعایت می‌گردد (استفاده از رو کفشی، شان ۱ بار مصرف  در تبصره و …).

۵-۱۲- کلیه وسایل مصرفی حین عمل توسط فرد سیار به روش استریل برای اسکراب باز می‌شود.

۵-۱۳- میزان خونریزی برآورده شده و گازهای آغشته به خون بر اساس ضوابط جمع‌آوری می‌شود.

۵-۱۴- وسایل جراحی، گازها، لنگازها و سوزن‌های جراحی در ۳ مرحله شمارش می‌شود (حین عمل، قبل از بستن لاله زیر جلد، قبل از دوختن جلد).

پاسخ دهید