انواع پله 3000 تومان

انواع پله

طراحی معماری به نیازمند است تا پاسخگوی یک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسیله معمول دستر در بین طبقات ساختمان است.پلکان روشها و سیستمهایی را باید طوری ساخت که امکان  دسترسی اسان و راحت ساده و ایمنی را [...]

مشاهده و خرید
آسفالت 2000 تومان

آسفالت

استفاده از آسفالت قیری با توجه به معایب آن از جمله: آلودگی هوا و محیط زیست خصوصاً هنگام تولید، عدم سازگاری با شرایط اقلیمی به ویژه در فصل سرما، تغییر شکل و عمر کوتاه، عدم دوام در برابر مواد [...]

مشاهده و خرید
آزمایشگاه مقاومت مصالح 3000 تومان

آزمایشگاه مقاومت مصالح

کلیه قطعاتی که در ماشین ها و دستگاه های صنعتی به کاربرده می شود دارای مقاومت و سختی های مربوط به خود هستند که مهندسین بعد از طرح و نیروی یک ماشین یا یک دستگاه صنعتی و کلیه محاسبات مربوط به [...]

مشاهده و خرید
علل فرسودگی وتخریب سازه های بتنی 3000 تومان

علل فرسودگی وتخریب سازه های بتنی

علل مختلفی که باعث فرسودگی و تخریب سازه های بتنی می شوند – علائم هشدار دهنده که کار مرمت را الزامی می دارند. ۱) علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی (CAUSES OF DETERIORATIONS) علل مختلفی که [...]

مشاهده و خرید
آزمایش سه محوری Triaxial Test 1000 تومان

آزمایش سه محوری Triaxial Test

آزمایش سه محوری : آزمایش سه محوری یکی از روشهای قابل اعتماد موجود برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک محسوب می شود. این آزمایش به طور وسیعی درکارهای تحقیقاتی و معمول استفاده و به کار برده می [...]

مشاهده و خرید
آزمایش نشست خاک  Consolidation Test 1000 تومان

آزمایش نشست خاک Consolidation Test

  هدف : تعیین میزان فشردگی و خصوصیات تحکیم خاک مقدمه : تحکیم عبارت است از کاهش تدریجی حجم یک خاک اشباع با نفوذ پذیری کم در اثر زه کشی بخشی از آب حفره ای آن.عمل تحکیم تا زمانی که فشار آب حفره [...]

مشاهده و خرید