ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ 5000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ

عنوان فعالیتپرورش شتر مرغظرفیتشترمرغ مولد به ظرفیت 300 قطعه و شترمرغ پرواری به ظرفیت ۵۰۰ قطعهاشتغال طرح10نفرسرمایه ثابت طرح76,176میلیون ریالسرمایه گذاری کل طرح83,563میلیون ریالمیزان زمین [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی زنبور عسل 5000 تومان

طرح توجیهی زنبور عسل

طرح توجیهی زنبورداری  – نمونه طرح توجیهی زنبورداری pdf و  word طرح توجیهی پرورش زنبور عسل که برای شما تنظیم کرده ایم یک نمونه طرح برای پرورش و نگهداری 350 کندو زنبور عسل می باشد. در این طرح [...]

مشاهده و خرید